Geef geld

Wie geen papieren heeft, kan niet legaal werken in Nederland. Naast onderdak is ook geld voor eten, telefoon en bijvoorbeeld vergoeding voor verwarmingskosten nodig. Dit leefgeld kan soms door organisaties betaald worden, maar niet altijd. Daarnaast is soms extra geld nodig voor bijvoorbeeld vervoer, juridische steun of bepaalde medische kosten.

Het gedoneerde geld wordt ingezet om iemand die in ons netwerk zit leefgeld aan te bieden. Deze bijdrages maken het mogelijk dat een adres de opvang kan bieden zonder zelf daar veel geld aan kwijt te zijn.

We starten per lokaal netwerk met het werven van donaties. We starten in Rotterdam. Heb je interesse in het doneren voor het netwerk in Rotterdam? Stuur een mail naar info@noo.nl.