Voor wie zoeken we opvang?

Er zijn veel verschillende situaties waar we vinden dat we iemand met tijdelijke opvang kunnen helpen. Een paar voorbeelden.

Asielzoekers zonder verblijfsstatus

Iemand die asiel aanvraagt in Nederland krijgt niet altijd een verblijfsvergunning. De IND gelooft je verhaal niet of vindt dat je niet genoeg bewijzen hebt om aan te tonen dat je gevaar loopt. Ook kan het zijn dat iemand onvoldoende kan aantonen wie die is. Het is niet altijd een optie om terug te keren naar je land van herkomst. Soms kan dat niet, soms durft iemand niet en soms wil iemand nog een keer proberen asiel aan te vragen. In alle gevallen is tijd nodig.

Dublinclaim

Iemand die Europa binnenkomt om asiel aan te vragen, moet dit doen in het land van aankomst. Wie in Nederland asiel aanvraagt, maar al geregistreerd staat in bijvoorbeeld Italië, moet ‘geclaimd’ door Italië. De praktijk is anders. Vluchtelingen hebben familie hier of andere redenen om niet terug te willen naar het land van aankomst. De claim vervalt na een bepaalde periode, maar mensen die onder de regeling vallen zijn aan de straat aangewezen.

Schrijnende situaties

De meeste migranten die naar Nederland komen zijn geen vluchteling. Zij komen hier voor werk, studie of een partner. Sommigen hebben hier hun hele leven gewerkt, maar zijn oud en niet meer in staat om te werken. Voor deze groep is overleven in Nederland zwaar omdat ze steeds minder geld hebben om hun onderdak te betalen en daardoor regelmatig op straat komen te staan. . Met andere woorden: er is geen vangnet wanneer ze het nodig hebben.

Afhankelijk van partner

Een partner van iemand met een Nederlandse nationaliteit kan hier, na voldaan te hebben aan een aantal voorwaarden, legaal verblijven. Een recht dat voor velen oplossingen biedt, maar wanneer een relatie op de klippen loopt, verliest zo iemand zijn verblijfsvergunning. Tijdelijke opvang kan dan een uitweg zijn om na te denken over een volgende stap.

Gezinnen

Gezinnen kunnen niet in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening terecht. De overheid wil dat gezinnen naar gezinslocaties gaan van het COA, alleen is dit niet voor iedereen een oplossing. Een gezin moet daar meewerken aan terugkeer naar land van herkomst, andere opties zijn er niet.

Wachttijd opvang en andere noodsituaties

Sommige ongedocumenteerden voldoen wel aan de eisen voor een opvanglocatie, alleen is er niet altijd plek. Terwijl ze wachten op een plek in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) of een andere gemeentelijke opvanglocatie, kan een bed bij iemand thuis voorkomen dat ze de nacht op straat moeten doorbrengen. En soms zijn er andere noodsituaties. Zo willen we ten alle tijden voorkomen dat vrouwen de nacht op straat moeten doorbrengen.

Heb je interesse?

Aanmelden is vrijblijvend. We gaan eerst met elkaar kennismaken.

Je mag ook zelf contact met ons opnemen voor meer informatie.