Basisrechten van ongedocumenteerden

Mensen zonder documenten hebben het recht op medisch noodzakelijke hulp en rechtsbijstand. Voor minderjarigen geldt dat ze recht hebben op onderwijs en opvang. Voor slechts een deel van de mensen is er opvang geregeld. In vijf Nederlandse gemeentes is er een Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) en op enkele andere plekken zijn er Bed-Bad en Brood voorzieningen. Lang niet iedereen kan hier aanspraak op maken en vaak worden er voorwaarden gesteld zoals meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.

Op de website Basic Rights vind je een overzicht van alle rechten en vind je meer informatie over organisaties die hulp bieden.