Onze standpunten

1. Vanaf de straat maakt niemand een volgende stap

Wij vinden dat niemand op straat zou moeten slapen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Wie op straat slaapt, heeft stress. Je hebt je handen vol aan overleven dus kunt onmogelijk nadenken over je toekomst. Wij willen niet in een land leven waar we er genoegen mee hebben dat we mensen in een uitzichtloze situatie houden. Wij willen in een land leven waar mensen kunnen werken aan hun toekomst: of het nu terugkeer naar land van herkomst is, werken aan legaal verblijf of werken aan zelfredzaamheid zonder papieren.

2. Onderdak is een basisrecht

Het is onze basisovertuiging dat mensen die bescherming of een toekomst zoeken in Nederland, om wat voor reden dan ook, het recht op onderdak niet ontnomen mag worden. De straat is geen plek om te verblijven. Het staat beschreven in de Universele Rechten van de Mens (UVRM) dat iedereen recht heeft op een levenstandaard die genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin. Een recht voor iedereen, afgezien van iemands status van verblijf. Dat is uitgewerkt in het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR). De rechten zijn op iedereen van toepassing die zich op het grondgebied van de lidstaat bevindt, zonder discriminatie.

3. Onderdak ontnemen kan geen politieke keuze zijn

Het is een politieke keuze om onderdak te ontnemen. Veel politieke partijen willen een streng migratiebeleid voeren en laten dit zien door bed, bad en broodvoorzieningen te sluiten of mensen zonder documenten op te sluiten. Het lost geen enkel probleem op. Het vergroot alleen de problemen van de mensen zonder geldige verblijfspapieren. Opvang geven is daarmee een daad van verzet tegen deze keus.

4. Solidair zijn is een noodzakelijk protest

Wie in Nederland geboren wordt met een Nederlands paspoort heeft meer rechten en voordelen dan iemand die elders geboren wordt; in een land met geen sociaal vangnet, in een land zonder vrijheid, in een land met een minimumloon waar je niet van kunt bestaan. Migratie is van alle tijden en deze tijd is daar geen uitzondering op. Wel worden de verschillen tussen de mensen met en zonder papieren steeds onrechtvaardiger. Mensen hebben solidaire burgers nodig die hun netwerk delen. Onderdak verlenen aan mensen in nood vergroot de betrokkenheid van solidaire burgers én hun netwerk bij mensen zonder papieren.