Missie NOO

NOO: Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak

Onderdak als noodzaak en protest. Veilig voor hen die veiligheid zoeken om te kunnen nadenken over hun toekomst en veilig voor hen die gastvrijheid bieden.

KERNACTIVITEIT:

Het is onze taak om burgers te mobiliseren om onderdak te bieden aan asielzoekenden die het recht op onderdak is ontnomen en daardoor op straat moeten leven. De opvang is tijdelijk, vindt plaats onder protest en is gericht op het werken aan een toekomst.

BESTAANSRECHT:

Door ‘Dublin*’ en ‘administratieve verwijdering**’ komen asielzoekers in een kwetsbare positie terecht. Diverse organisaties werken aan juridische hulp, psychosociale ondersteuning en onderdak. Vanwege de grote hoeveelheid Dubliners en andere afwijzingen is er momenteel in deze netwerken geen plek meer. Het NOO (Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak vormt een flexibele schil rondom de officiele en officieuze opvang.

BELANGHEBBENDEN

Direct belanghebbenden zijn asielzoekers die op straat belanden. Vanaf de straat is het onmogelijk om te werken aan een toekomst. En er treedt al snel een diepgaand gevoel van ontmenselijking op als er geen dak te vinden is om onder te schuilen.

Hulporganisaties die ongedocumenteerden helpen hebben belang bij een flexibele schil rondom hun activiteiten die bereid is om opvang en een en ander aan ondersteuning te bieden. Zonder slaapplaats is er geen ruimte voor het denken over een toekomst

De lokale en nationale overheid heeft er belang bij om 1) dakloosheid tegen te gaan 2) onnodige zorgkosten te vermijden 3) dat afgewezen asielzoekers nadenken over ‘wat dan wel’

NORMEN, WAARDEN, OVERTUIGINGEN

  1. De basisovertuiging is dat mensen die bescherming of een toekomst zoeken in Nederland om wat voor reden dan ook het recht op onderdak niet ontnomen mag worden. De straat is geen plek voor mensen om te verblijven.
  2. Het is aan burgers van Nederland om zelf te doen wat de overheid nalaat
  3. Zij doet dit onder protest in het vertrouwen dat voldoende zichtbaarheid van de situatie zal leiden tot nieuwe wijsheid in de politiek
  4. Onderdak verlenen aan mensen in nood vergroot de betrokkenheid van gastgezinnen én hun netwerk bij de moeilijke weg van afgewezen vluchtelingen in Nederland.
  5. Overheid mag niet het ontnemen van basisbehoeften gebruiken om de losse eindjes van een asielbeleid op te lossen.

INTENTIES EN AMBITIES

De ambitie is om een flexibel netwerk te realiseren van actieve burgers met elk hun eigen netwerk die bereid zijn om onderdak te bieden indien een asielzoeker het recht op onderdak wordt ontnomen en er nergens anders plek is. Het Netwerk heeft de ambitie om hulpvragen van organisaties die ongedocumenteerden helpen te verbinden aan beschikbare lokale netwerken. Het is essentieel dat er bij elk huishouden dat onderdak biedt ook sprake is van een ondersteunend netwerk die in elk concreet geval meedenkt in sociale, pschologische en juridische of financiele ondersteuning.

*Dublin-regeling

Asielzoekers kunnen door de Dublin-regeling niet in verschillende landen ‘shoppen’ voor de beste kansen op asiel. Als de IND een vluchteling belast met een Dublin-claim, moet hij of zij terug naar het eerste land van aankomst om daar asiel aan te vragen. In de praktijk gaat dat niet altijd even soepel. ‘Dublin’ blijkt te leiden tot een onderlinge strijd tussen EU-landen om zoveel mogelijk asielzoekers weg te sturen en er zo min mogelijk binnen te krijgen. En de zwaarste lasten liggen zodoende op de schouders van de grenslanden: Griekenland, Italië en Bulgarije, waar verreweg de meeste asielzoekers de EU binnenkomen. – Bron: https://www.oneworld.nl/lezen/politiek/migratie/bij-de-rechter/

** administratieve verwijdering

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden verwijderd. Wie ‘moeilijk verwijderbaar, technisch’ is, wordt niet uitgezet, maar administratief verwijderd (op straatgezet). 

Bron: https://www.amnestynijmegen.nl/index.php/mensenrechten/lexicon-vreemdelingenbeleid