Doneer leefgeld voor mevrouw B.

5 jun, 2024 | Geef geld, Rotterdam

Wil je als solidaire burger een doneren aan iemand die onderdak krijgt in ons netwerk? We zamelen nu leefgeld in voor mevrouw B. Help je mee?

We zijn heel blij dat B. tot september een kamer heeft gevonden bij een van onze Rotterdamse solidaire burgers! Een vrouw die onze oproep voorbij zag komen werd geraakt door het verhaal van B. en besloot haar extra kamer beschikbaar te stellen.

Inmiddels zit B. hier al anderhalve maand en het loopt goed! De anderhalve maand opvang zijn inmiddels verlengd en B. kan tot september blijven.

Een logeerplek kunnen we mede mogelijk maken door donaties. Met 50 euro per week kan B. zelf een bijdrage doen aan de boodschappen en heeft ze een klein beetje keuzevrijheid. Wil je aan dit netwerk doneren?

Maandelijks doneren kan ook. Maak dan een automatische overboeking met de naam Leefgeld NOO. Fijn als je dit ook aan ons laat weten via info@noo.nl.

Ons rekeningnummer is  NL72 INGB 0009 552 448 ten name van Sticht Landel Ongedocument Steunpunt te Rotterdam. Stichting LOS heeft ANBI-status. Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

Ps: vanaf september zoeken we een nieuw onderdak voor B. voor drie maanden. Mocht je vanaf dan een plek beschikbaar hebben dan horen we het graag. B. komt uit Oeganda, spreekt goed Engels en is een sociale huisgenoot. Lees hier meer over onderdak geven.