8 redenen om iemand tijdelijk onderdak te bieden

Gepubliceerd door Redactie NOO op

Het is een grote stap iemand in je huis te verwelkomen. En ik kan toch niet in mijn eentje iets veranderen aan het migratiebeleid? Toch zijn er meer redenen dan je denkt om het wél te doen.

1. Het is een van de krachtigste vormen van verzet

Of het nu gaat over mensen zonder documenten, derdelanders uit Oekraïne over nareizigers voor gezingshereniging. Ze worden tot zondebok gemaakt omdat politieke partijen willen uitstralen dat ze voor een streng migratiebeleid staan. Maar in werkelijkheid wordt er geen enkel probleem mee opgelost. Al die groepen maken maar een klein onderdeel van de totale migratie uit. Voor ongedocumenteerde mensen is het bijvoorbeeld zo dat er maar een klein deel gebruik maakt van een opvangplek die door het rijk betaald wordt. En bezuinig je deze plekken weg, dan zullen de mensen niet zomaar weggaan, vaak omdat het niet eens mogelijk is.

Het is dus een inhumaan beleid. Een beleid waar je als humaan persoon soms machteloos tegenover staat. Het geeft dan hoop om te zien dat er veel mensen zijn die het hier niet mee eens zijn. Ook al is het op kleine schaal: verzet moet groeien. We kunnen met NOO misschien niet direct een inhumaan beleid veranderen, maar we kunnen er wel tegenin verzet komen door te laten zien dat ongedocumenteerde mensen niet aan de straat overgeleverd kunnen zijn. In die zin is tijdelijk onderdak geven de krachtigste vorm van verzet.

De kans is er dat het beleid alleen maar strenger wordt. Dat ongedocumenteerd zijn wordt gecriminaliseerd en dat zelfs hulp aan deze mensen moeilijk wordt gemaakt. Laten we ons niet bij voorbaat verstoppen, maar openlijk in verzet komen.

2. Je helpt iemand concreet met een volgende stap

Onderdak geven aan iemand binnen NOO is altijd tijdelijk. Voor we starten, spreken we de periode met elkaar af, een aantal maanden. We willen iemand met een volgende stap helpen. Zo is er iemand die nog een cursus wil volgen voor zij terugkeert naar het land van herkomst. Iemand anders is aan het wachten tot ze klaar is om naar Ter Apel te gaan voor een asielprocedure. En soms werkt iemand ook aan een zelfstandig bestaan als ongedocumenteerde. Wat de volgende stap ook is: vanaf de straat maakt niemand een volgende stap. Door onderdak te geven, geef je iemand de tijd daarvoor.

3. Je staat er niet alleen voor

NOO is een solidariteitsnetwerk. We bundelen de krachten van solidaire burgers voor ongedocumenteerde mensen. Onderdak geven is een van de vormen van solidariteit. Dit betekent dat we binnen het netwerk een buddy koppelen aan de logee, iemand die helpt met vragen en sociale begeleiding kan bieden. Ook kan deze persoon een rol spelen in de stap die de logee maakt naar een volgende stap. De lokale hulporganisatie en NOO blijven betrokken. Zo plannen we evaluatiemomenten in, organiseren we netwerkbijeenkomsten en kunnen we bemiddelen als het nodig is. Hiermee zorgen we ervoor dat je niet meer hoeft te doen dan iemand onderdak bieden, dat is namelijk al een ontzettend groot gebaar.

4. Je maakt zelf onderdeel uit van het netwerk

Als opvanggever maak je dus onderdeel uit van ons solidariteitsnetwerk. Solidariteit is wederkerig. Als onderdeel van een netwerk voel je je sterker. Er zijn meer mensen die in actie komen, er zijn meer mensen die solidair zijn. Je geeft wat je kunt missen en ontvangt wat je nodig hebt. Denk aan mensen leren kennen, kennis en een verrijking van je wereld.

5. Een kans om je blik te verbreden

Als je iemand onderdak geeft, dan woon je samen onder een dak. De mensen die eerder onderdak boden gaven zelf aan dat ze veel leerden en dat hun blik verruimd werd. Soms ontstonden er vriendschappen en werd er over en weer kennis opgedaan over de cultuur van de ander. Dat is niet altijd eenvoudig. Soms zul je elkaar niet begrijpen. Of soms word je geconfronteerd met een beperking uit je eigen cultuur. Hiervan leren en van elkaar leren verruimd je blik op de wereld.

6. Met privileges komen verantwoordelijkheden

Het zou goed zijn als we ons soms meer bewust zijn van privileges die we hebben met een Nederlands paspoort. Vaak verkregen omdat we hier geboren zijn, verder hoefden we er niks voor te doen. Toch heb je met dit paspoort veel meer privileges dan mensen met een paspoort uit de andere kant van de wereld. Daar kun je persoonlijk niks aan doen, maar dat neemt niet weg dat het een onrechtvaardig systeem is. Solidair zijn door iemand tijdelijk onderdak te bieden is een gebaar om iets wat heel scheef is een klein beetje minder krom te maken.

7. Het mag

Het is niet verboden om iemand zonder documenten op te vangen. Dit laatste punt is goed om te vermelden want vaak denken mensen dat het strafbaar is. Dat is het niet.

Wel is het goed om te weten dat er in sommige situaties regels zijn. Bijvoorbeeld als je huurt van een woningcorporatie. En ook moet je het officieel aan de vreemdelingenpolitie doorgeven. Iets wat niemand doet, want je brengt er iemand mee in gevaar. In de praktijk komen ze er vaak niet achter omdat iemand zonder documenten niet geregistreerd staat. Voor je eraan begint is het goed om hier meer te lezen over waar je rekening mee moet houden.  

8. Het is heel hard nodig

Stel je denkt erover de extra kamer die je hebt beschikbaar te stellen voor iemand anders. Denk dan juist aan iemand zonder documenten. Er is veel nood aan kamers. Ook voor studenten en daklozen. Ook voor vluchtelingen. Maar voor al die groepen bestaan mooie initiatieven en netwerken. Voor alle groepen die het moeilijk hebben is hulpnodig, maar geen andere groep heeft solidariteit zo hard nodig als de ongedocumenteerde persoon. Voor die persoon is geen vangnet om op terug te vallen. Of een wet om op terug te vallen. Wie ongedocumenteerd is kan bijvoorbeeld niet in een dakloze opvang terecht.

Heb je interesse in tijdelijk onderdak geven? Ontdek hier voor wie we nu dringend onderdak zoeken. Stuur ons een mail. We zoeken plekken in Rotterdam, maar ook daarbuiten kun je je aanmelden.

We plannen dan een vrijblijvende intake in.

Categorieën: Onderdak geven